Reparationstjänst

Vi hoppas att du är helt igenom nöjd med dina THOMAS SABO-produkter.

Skulle en produkt ändå uppvisa ett fel kan du skicka in den till vår egen verkstad för reparation.

Du ska redan nu veta att en reparation kan ta ca 4 – 6 veckor från och med att vi har tagit emot beställningen.

Om du vill anlita vår reparationstjänst kan du lämna in det defekta smycket hos alla egna THOMAS SABO-butiker (med undantag för THOMAS SABO Outlets) eller skicka in smycket direkt till oss.

Om du vill skicka in den defekta varan direkt till oss gör du så här:

 1. Fyll i serviceformuläret och notera orsaken till returen och det antal som returneras.
 2. Förpacka varan som ska skickas på ett säkert sätt och bifoga serviceformuläret.
 3. Bifoga en kopia av inköpskvittot om ett sådant att artikeln inte har inhandlats i vår webbshop. Kvittot gör det möjligt att kontrollera om garantin gäller.
 4. Skicka in artikeln i ett frankerat och spårbart paket till följande adress:

Max Johanson og Kleiser AS

- Retoure -

Tvetenveien 152

0671 Oslo

NORWAY

 1. Var noga med att spara inlämningskvittot för eventuella frågor. (Vi ansvarar inte för skador, förlust eller stöld under transporten.)

Ytterligare viktig information:

 • Defekta THOMAS SABO-smycken som inte omfattas av garantin eller de lagliga rättigheterna vid fel repareras, såvida detta enligt bedömning och uppskattning av THOMAS SABO GmbH & Co. KG är möjligt, mot betalning av kostnaderna.
 • Observera att vi endast kan tillhandahålla reparationstjänsten om produkten kan återställas till sitt ursprungliga och felfria skick, om alla nödvändiga reservdelar för reparationen finns tillgängliga och om inga egna reparationsförsök har utförts på artikeln.
 • Även när det gäller artiklar ur äldre kollektioner finns ett reparationslager av stenar och andra komponenter, men vi kan inte garantera att alla delar kan ersättas.
 • Vi förbehåller oss rätten att byta ut artiklar om en reparation skulle vara orimlig eller inte längre möjlig. Observera att ett byte endast kan göras mot samma artikel.
 • THOMAS SABO har inga fasta priser för reparationer. Du får en offert som inte är bindande och kan då själv avgöra om och i så fall vilka reparationer som ska utföras.
 • Observera att i förekommande fall inte bara reparationen utan även kostnaderna för att skicka tillbaka artikeln till dig ska betalas. Dessa kostnader ska eventuellt även betalas om du inte låter oss utföra reparationen.

Hjälp-kategorier

Kontakta oss