Ingen garanti vid förlust eller stöld

Vi ber om förståelse för att garantin inte gäller för förlorade eller stulna artiklar – återbetalning av köpeskillingen eller ersättning vid förlust är inte heller möjlig.
Garantin gäller inte heller om du inte har någon del kvar av den skadade artikeln (t ex: armbandet har gått sönder och alla delarna har förlorats; berlocken har gått av och både berlock och karbinhake är försvunna). I dessa fall har vi tyvärr ingen möjlighet längre att fastställa om ett materialfel föreligger eller om skadeorsaken var eget vållande. Vi ber därför om din förståelse.

Hjälp-kategorier

Kontakta oss