Information om våra klockor

Vattentäthet

En vattentät klocka är konstruerad för att förhindra intrång av externa element såsom vatten, luft eller damm in i urverket. Den grad som klockan är beständig mot vatten i anges i »ATM«-enheter, som motsvarar den fysikaliska atmosfärens tryck (före detta bar). Notera: Ju högre ATM-värde på klockan, desto beständigare är den mot vatten. Vattentätheten på din klocka från THOMAS SABO beror på modellen. Denna uppgift finns på boettens botten och har följande betydelse:

  Vattentät 3 ATM (vattenstänk, regn)

Vattentät 5 ATM (bada, tvätta, duscha)

Vattentät 10 ATM (simma, snorkla)

Vattentäthet är ingen varaktig egenskap. Normalt slitage på tätningar eller icke-fackmässig användning kan försämra vattentätheten. Det rekommenderas därför att kontrollera vattentätheten en gång om året.

Skötsel och rengöring

För att en lång livslängd ska kunna garanteras för din klocka från THOMAS SABO bör du beakta följande skötselråd:

  • Undvik att utsätta klockan för extrema miljöförhållanden såsom starkt, direkt solljus eller höga respektive låga temperaturer. Extrema temperaturer reducerar batteriets livslängd.
  • Klockor med läderarmband tål inte väta och fukt. Se till att dessa alltid är torra, eftersom de annars blir porösa och spröda.
  • Använd aldrig kronan eller knapparna på en kronograf under vatten.
  • Om vatten eller kondensation bildas under glaset bör du låta en fackman kontrollera din klocka. Inneslutet vatten kan försämra klockans funktion.
  • Undvik extrema vibrationer och stötar. Din klocka är konstruerad för att klara stötar genom vanlig användning.
  • Undvik användning av tvål eller andra kemikalier, som kan skada din klocka. Kemikalier, lösningsmedel eller fett kan orsaka missfärgningar eller skador på boett och armband.

Din klocka kan mycket enkelt befrias från damm eller smuts med hjälp av en lätt fuktad trasa. Använd endast klart vatten och ingen tvål eller andra rengöringsmedel. Rengöringsservetten bör vara obehandlad (inga silverputsdukar eller liknande). Doppa inte klockan i vatten, utom när den är vattentät (se uppgiften på boettens baksida).

Denna produkt av THOMAS SABO omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter resp. den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG). Denna utrustning har släppts i handeln efter 13.08.2005 och får inte kastas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Lämna utrustningen till din kommuns återvinningsstation för avfallshantering och beakta även alla andra föreskrifter i detta sammanhang.

Hjälp-kategorier

Kontakta oss