Information om våra diamantsmycken

Inom juvelerarvärlden värderas diamanter efter de fyra C:na (carat, cut, clarity, colour).

  • Carat: Stenens vikt anges i karat. Stenstorleken i våra artiklar varierar beroende på modell. När det gäller våra Fine Jewellery artiklar finns uppgifterna om karat i specifikationerna för respektive artikel.
  • Cut: THOMAS SABO använder facetterade diamanter. Diamanterna i Fine Jewellery kollektionen är klassiskt briljantslipade.
  • Clarity: De flesta diamanter har ytterst små naturliga kännetecken, som kallas inneslutningar. Ju färre och mindre dessa inneslutningar är, desto bättre kan ljuset tränga igenom stenen. THOMAS SABO använder diamanter med graderingen SI.
  • Colour: THOMAS SABO använder vita diamanter med färgbeteckningen G/H.

Kimberleyprocessen

THOMAS SABO-kollektionen kommer uteslutande från legitima källor som inte är inblandade i konfliktfinansiering. De motsvarar de nuvarande FN-resolutionerna och underkastas Kimberleyprocessens certifieringssystem (System of Warranties). THOMAS SABO garanterar härmed med personliga kunskaper och/eller de skriftliga garantier som tillhandahålls av leverantören som grundval att dessa diamanter är konfliktfria.

Hjälp-kategorier

Kontakta oss