Ansvar
Globalt tänkande har under många år varit en självklarhet för THOMAS SABO - inte bara när det gäller produktion och materialanskaffning. Vi arbetar därför för att åstadkomma långsiktiga förbättringar för människor och miljö i alla våra verksamhetsprocesser.
På företagets huvudkontor
Vårt huvudkontor i Lauf an der Pegnitz, som färdigställdes 2016, står för en så miljövänlig arbetsmiljö som möjligt - och det är vi stolta över. I den dagliga verksamheten använder vi geotermisk energi för uppvärmning och kylning. Dessutom samlas nederbördsvatten upp och återvinns genom vårt system för återvinning av regnvatten.
I produktion
Som medelstort företag är det mycket viktigt för oss att välja rätt produktionspartner. Förutom att följa etiska normer ser vi till att produktionen är så resurseffektiv som möjligt.
Responsible Jewellery Council
THOMAS SABO är certifierad medlem i Responsible Jewellery Council (RJC). Certifieringen kastar ljus på vårt ansvar och vår respekt för samhälle och miljö som del av vårt företagsmässiga handlande enligt OECD:s internationella normer. Det gäller för samarbetet med affärspartner, i relationen till våra kunder och är en kompass för alla medarbetare.
Företagets värderingar
THOMAS SABO:s företagsledning är värdeorienterad och vi strävar efter strikt efterlevnad av globalt tillämpade etiska standarder i hela vår leveranskedja. Rättvist och kooperativt samarbete med alla och att hålla ett respektfullt och förtroendefullt umgänge med varandra står i främsta rummet i vår företagskultur. För att garantera detta har vi tydliga interna riktlinjer och en uppförandekod för våra leverantörer. Att följa FN:s konvention om barnets rättigheter är särskilt viktigt för oss.
Läs mer här
Butiker och logistik
För vår globala logistik och i våra butiker föredrar vi att använda miljövänliga material. Vi använder till exempel endast kartonger och plastfritt papper med FSC-certifiering och stöder därmed ansvarsfull skogsförvaltning.
Återvinningsbarhet
I smyckestillverkningen samlas återvinningsbart silverspill in med hjälp av ett filtersystem, där smälts det om och tillverkas till nya högkvalitativa THOMAS SABO-designs. Som en principsak samlas även stora vikter av tungmetaller in och bortskaffas på ett professionellt sätt för att skydda vattnets kretslopp på lång sikt.
Mobilitetskonceptet
På företagets huvudkontor i Lauf an der Pegnitz erbjuder THOMAS SABO ett omfattande mobilitetskoncept: det omfattar en intern samåkningstjänst och rabatterade VAG-biljetter för kollektivtrafiken, som används av cirka 7,3 procent av våra anställda. Dessutom utnyttjar cirka 5,3 procent av våra anställda vårt erbjudande om cykeluthyrning.