Returer & Byte

Hur kan jag returnera min beställning?

Vi hoppas att du är helt igenom nöjd med produkterna i din beställning. Skulle du ändå vilja returnera en eller flera av de artiklar som du har köpt i THOMAS SABOs webbshop kan du skicka tillbaka den/dem i originalskick till oss inom 30 kalenderdagar från och med det datum du tagit emot den/dem. Datum för mottagande är den dag du eller en tredje person, som har namngivits av dig och som inte är transportören, har tagit varan i besittning.  Om du vill skicka tillbaka varan direkt till oss, gör du så här: Registrera returförsändelsen online och skriv ut retursedeln och returetiketten. Lägg den vara som ska skickas tillbaka tillsammans med retursedeln i förpackningen och se till att allt är säkert förpackat. (Returnera om möjligt alla artiklar till oss i originalförpackningen, så att de är skyddade mot skador under transporten.) Du kan ladda ner en returetikett som innehåller vår returadress, men vi erbjuder inte fritt/förbetalt porto. Vi ber dig returnera paketet genom valfritt fraktombud och på egen bekostnad. Var noga med att spara inlämningskvittot för eventuella frågor. Registrera returförsändelse Om du inte använder den färdiga returetiketten:  Skicka din retur frankerad som spårbart paket till följande adress: THOMAS SABO GmbH & Co. KG - Retoure - Silberstraße 1 91207 Lauf / Pegnitz Deutschland  Observera att du måste stå för returfraktkostnaderna. Vi kan göra en återbetalning först när vi har fått din artikel och rekommenderar därför att du väljer ett spårbart leveransalternativ.  (Returkostnader kan endast återbetalas när det rör sig om ett fall som täcks av garantin. Återbetalningen bearbetas automatiskt när fraktkostnaderna kan avläsas på paketet. Om så inte är fallet ber vi dig skicka en kopia av kvittot separat per e-post till service@thomassabo.com). Om du vill returnera en vara via en av våra THOMAS SABO-butiker gör du så här:  Registrera returförsändelsen online och skriv ut retursedeln och returetiketten. Lägg den vara som ska skickas tillbaka tillsammans med retursedeln i förpackningen och se till att allt är säkert förpackat. (Returnera om möjligt alla artiklar till oss i originalförpackningen, så att de är skyddade mot skador under transporten.) Lämna in paketet till din närmaste THOMAS SABO-butik (Juvelerare och partneråterförsäljare är undantagna från detta). Viktigt: Det är principiellt inte möjligt att få tillbaka pengar för en webbshopbeställning i en av våra THOMAS SABO-butiker. THOMAS SABO-butiken vidarebefordrar emellertid gärna din retur till vår returavdelning. Returprocessen sker i vårat huvudkontor i Tyskland. När eran returvara levereras till våran  butik i Sverige kommer dem att  vidarebefordra detta till vårat logistikcenter i  Tyskland. På grund av transporten från Sverige till Tyskland kan det leda till att det tar lite längre tid för returen att hanteras.  Ytterligare viktig information:  De levererade varorna får bara användas för granskning – att jämföras med att prova dem i butik. Vi förbehåller oss rätten att kräva värdeersättning om varan har använts på ett mer omfattande sätt eller om den har skadats. Observera att det kan ta ett par dagar innan returförsändelsen kommer fram till oss och att vår returavdelning behöver en viss tid för att bearbeta returen. Ångerrätten omfattar inte varor som har tillverkats enligt kundens specifikationer eller som entydigt är anpassade till kundens behov (t ex graverade artiklar). Samtliga graverade smycken är avsedda för slutgiltig försäljning och har graverats enligt kundens anvisningar. THOMAS SABO ansvarar inte för fel som grundar sig på kundens anvisningar eller specifikationer. Särskild hänvisning om graverbara artiklar: Du kan köpa alla graverbara artiklar från THOMAS SABO utan gravering och gravera dem i efterhand. Vi ber om förståelse för att graveringen i efterhand endast är möjlig i en THOMAS SABO Store och inte kan utföras i returavdelningen på huvudkontoret i Lauf. Artiklar som skickas in till returavdelningen med ett önskemål om gravering skickas omgående tillbaka till våra kunder

Beställa underlag för retursändningar

Här kan du registrera returen och ladda ner retursedeln och returetiketten. Observera att du själv får stå för returkostnaderna. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post på service@thomassabo.com.

Hur kan jag byta en artikel?

Vi hoppas att du är helt igenom nöjd med produkterna i din beställning.  Skulle en produkt ändå inte motsvara dina förväntningar och du vill byta den mot en annan produkt eller till en annan storlek finns följande möjligheter: Du lämnar tillbaka den via vår THOMAS SABO webbshop: Till följd av vårt automatiska beställsystem kan vi tyvärr inte hantera byten direkt via vår returprocess på webbshopen.  Detta gäller även för byten till annan storlek. Returnera därför den aktuella produkten till oss och beställ den önskade produkten på nytt. Hur du ska göra för att returnera varan till oss får du steg för steg reda på här. Byte via en av våra THOMAS SABO-butiker: Genom att visa upp fakturan kan du inom 30 dagar också byta artiklar i en av våra egna THOMAS SABO-butiker. Observera att om varan har köpts mot faktura så kan den först bytas när den har betalats och betalningen kan styrkas i butiken. Viktigt: Det är principiellt inte möjligt att få tillbaka pengar för en webbshopbeställning i en av våra THOMAS SABO-butiker. THOMAS SABO-butiken vidarebefordrar emellertid gärna din retur till vår returavdelning.  Ändring av storlek i vår egen smyckesverkstad: Du kan i efterhand och mot en avgift låta ändra storleken hos vissa artiklar som halskedjor eller armband.  Fråga gärna vår reparationskundtjänst på service-repair@thomassabo.com vilka möjligheter det finns att förverkliga dina önskemål. Ytterligare viktig information:  De levererade varorna får bara användas för granskning – att jämföras med att prova dem i butik. Vi förbehåller oss rätten att kräva värdeersättning om varan har använts på ett mer omfattande sätt eller om den har skadats. Ångerrätten omfattar inte varor som har tillverkats enligt kundens specifikationer eller som entydigt är anpassade till kundens behov (t ex graverade artiklar). Samtliga graverade smycken är avsedda för slutgiltig försäljning och har graverats enligt kundens anvisningar. THOMAS SABO ansvarar inte för fel som grundar sig på kundens anvisningar eller specifikationer.

Hur lång tid tar det att bearbeta min retur?

Du får ett bekräftelsemail när din retur har kommit in till vår returavdelning. Din retur bearbetas i regel inom 3 – 7 vardagar efter det att vi har tagit emot den. Efter det att vi har fått varan återbetalas varuvärdet via det betalningssätt som ursprungligen använts för köpet. Returprocessen sker i vårat huvudkontor i Tyskland. När eran returvara levereras till våran  butik i Sverige kommer dem att  vidarebefordra detta till vårat logistikcenter i  Tyskland. På grund av transporten från Sverige till Tyskland kan det leda till att det tar lite längre tid för returen att hanteras. Vi ber om förståelse för att bearbetningen av reklamationer/ändringar/reparationer kan ta längre tid.  Återbetalning PayPal Återbetalning sker direkt till ditt PayPal-konto. På ditt PayPal-konto kan du välja om det återbetalade beloppet ska bli kvar på ditt PayPal-konto eller överföras till ditt bankkonto. Återbetalning kreditkort Återbetalning sker direkt till ditt kreditkort. Observera att återbetalningen i vissa fall först kan ses vid nästa transaktionsutdrag för kreditkortet. Återbetalning Klarna När din retur har registrerats informeras Klarna om din retur. Observera att detta kan ta ett par dagar.  Det är även möjligt att du i förväg informerar Klarna om din retur till oss. Det är möjligt via kundkontot hos Klarna. Har du fler frågor om detta var god kontakta Klarna direkt.  

Instruktioner gällande Ångerrätt

Du har följande ångerrätt: Ångerrätt Ångerrätt: Du har rätt att säga upp detta avtal inom 30 dagar utan att ange skäl. Den lagstadgade perioden för återkallande / återlämnande är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part, som inte är transportören, tog eller har tagit besittning av varorna. Utöver de lagstadgade 14 dagarna ger THOMAS SABO dig möjlighet att returnera varorna upp till 30 dagar efter mottagandet och därmed befria dig från köpeavtalet. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (THOMAS SABO GmbH & Co. KG, Silberstraße 1, D-91207 Lauf; e-post: service@thomassabo.com) om ditt beslut att upphäva detta kontrakt med hjälp av en entydig förklaring (exempelvis ett brev, fax eller e-post). För detta kan du använda det bifogade exemplet på ett avbeställningsformulär, även om detta inte är obligatoriskt. För att observera ångerfristen räcker det med att skicka en anmälan om utövandet av ångerrätten innan ångerperioden löper ut. Ångerrätten omfattar inte varor som har tillverkats enligt kundens specifikationer eller som entydigt är anpassade till kundens behov (t ex graverade artiklar). Samtliga graverade smycken är avsedda för slutgiltig försäljning och har graverats enligt kundens anvisningar. THOMAS SABO ansvarar inte för fel som grundar sig på kundens anvisningar eller specifikationer. Gällande klockor förfaller öppet köp eller bytesrätt efter justering av klockans storlek, då detta blir en kundanpassad vara. Effekter av utövande av ångerrätten Om du upphäver detta kontrakt kommer vi att returnera alla mottagna betalningar från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du väljer ett annat fraktsätt än standardfrakt, det billigaste fraktsätt som erbjuds av oss), omedelbart och senast 14 dagar från den dag vi tog emot din anmälan om utövande av ångerrätt gällande detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningssätt som användes av dig under den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen avtalats med dig. Du kommer under inga omständigheter att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du har tillhandahållit bevis att du har returnerat varorna, beroende på vilken händelse som sker först. Du måste skicka tillbaka varorna eller lämna in dem till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag som du meddelade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är hållen om du returnerar varorna före tidsfristen på 14 dagar har gått ut. De direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna betalas av dig. Du måste endast betala för eventuella värdeförluster på varorna om denna förlust är ett resultat av onödig hantering av varorna orsakade av kontroll av sammansättning, egenskaper eller funktion av varorna.

Hjälp-kategorier

Kontakta oss