Smycken med stjärntecken som hyllning till stjärnornas glans

Människor i hela världen tror att de karaktärsegenskaper som förknippas med deras stjärntecken även kan gälla för dem själva och att stjärnornas position har ett avgörande inflytande på deras liv. För att förstärka dessa egenskaper och som skydd och förbindelse till universum bär människor smycken med stjärntecken.

Smycken med stjärntecken understryker individualiteten hos en person och förbindelsen till de högre makterna. Vi blickar alla upp mot himmelen och frågar oss vad meningen med vår existens är, om vår väg är förutbestämd och om det finns något mer än det vi kan se. De underbart vackra symbolerna för zodiaktecknen i form av smycken är en hyllning till stjärnornas glans och tron på det djupsinniga.

Stjärntecknens ursprung och deras zodiaktecken

Sedan mer än 2 500 år utövar stjärntecken en oemotståndlig fascination på människan. Under antiken studerade människorna himmelen och dess stjärnor för att bestämma årstiderna. Endast genom att iaktta stjärnornas position kunde de avgöra om det var vår, sommar, höst eller vinter. Någon almanacka fanns det ju inte än på den tiden. Vissa stjärnkonstellationer var för dem särskilt iögonfallande. De verkade inte förändra sig och förband man stjärnorna i dem med varandra uppstod så kallade stjärnbilder. I dag finns totalt 88 officiellt godtagna stjärnbilder. Till dessa hör till exempel stora och lilla Karlavagnen men också zodiaktecknen.

Zodiaktecknen har sitt ursprung i de 12 avsnitt som kan härledas från jordens elipsformade rotation kring solen. Beroende på jordens position till stjärnvalvet fick varje månad ett zodiaktecken. Ända fram till i dag får människor enligt denna indelning ett speciellt stjärntecken beroende på vilken månad de är födda i.

Stjärntecknet Stenbocken: 22 december – 20 januari (latinskt namn: Capricornus)

Stenbocken är det tionde zodiaktecknet. Dess planet är Saturnus. Stenbockar födda i januari har den röda agaten som månadssten. När människor födda i Stenbocken bär den röda ädelstenen nära kroppen ska den skydda och hålla borta allt ont. Stenbockar som är födda i december har dumortieriten som månadssten.

Stjärntecknet Stenbocken har jord som element. Som ett väsen från bergens värld strävar stenbocken alltid uppåt. Det visar sig framför allt i yrkesmässigt hänseende. Stenbockar eftersträvar sina mål med stor ambition och envishet, men utan att för den skull bli alltför stressade. De känner till fördelarna med tålamod och måttfullhet och uppvisar ett nära nog lugnt beteende när de vill uppnå något. Människor födda i stjärntecknet Stenbocken verkar därför i de flesta fall mycket självmedvetna, delvis till och med auktoritära på sina medmänniskor.

Den som har turen att kunna räkna en stenbock till sina vänner kan förlita sig på hans orubbliga lojalitet. Stenbockar är mycket måna om moraliska värden och vårdar dem nästan pedantiskt. Gentemot nya ting är stenbocken först skeptisk. Även när han presenteras för främmande människor visar han snarare sin inåtvända sida. Människor födda i Stenbocken har svårigheter med att hantera okända situationer förutsättningslöst och öppet. Har man emellertid vunnit en stenbocks förtroende har man det för alltid.

Upptäck hängsmycket Stenbocken och månadsstenen Stenbocken»

Stjärntecknet Vattumannen: 21 januari – 19 februari (latinskt namn: Aquarius)

Vattumannen är det elfte zodiaktecknet. Dess planet är Uranus. Vattumän födda i februari har den lilafärgade ametisten som månadssten. Ametisten ska ge människor födda i Vattumannens tecken lugn och inre frid. Vattumän som är födda i januari har den röda agaten som månadssten.

Stjärntecknet Vattumannen har luft som element. Det visar sig i den lätthet och naturlighet som människor födda i Vattumannen går genom livet. De är alltid öppna för nytt och deras idérikedom kan gå vissa medmänniskor riktigt på nerverna. Men det är något som en vattuman inte låter sig påverkas av!

Vattumannen är präglad av en stark böjelse till individualitet. Han simmar ogärna med den breda massan utan vill upptäcka egna farvatten att färdas på. Det leder även till att vattumannen offrar vissa vänskaper för att kunna förverkliga sig själv. Vanligtvis förlåter man människor födda i Vattumannen mycket eftersom de är otroligt underhållande och trevliga med sin översvämmande energi, sin utomordentliga charm och den villkorslösa uppriktigheten.

Låt dig förtrollas av hängsmycket Vattumannen och månadsstenen Vattumannen »

Stjärntecknet Fiskarna: 20 februari – 20 mars (latinskt namn: Pisces)

Fiskarna är det tolfte zodiaktecknet. Dess planet är Neptunus. Fiskar födda i mars har den mjölkiga akvamarinen som månadssten. Den mjölkiga akvamarinen ska motivera människor födda i Fiskarna att utveckla sina personliga begåvningar. Fiskar som är födda i februari har den lilafärgade ametisten som månadssten.

Stjärntecknet Fiskarna har vatten som element. Hos människor födda i Fiskarnas tecken löper allt i ett flöde. De står för det flödande. Deras personlighet förändras starkare under livets lopp än hos människor födda i andra zodiaktecken. I unga år är de i de flesta fall ytterst sensibla, delvis självkritiska. Med sitt frånvarande väsen drömmer de hellre om saker än att de förverkligar dem. Att bli vuxen är för människor födda i detta stjärntecken en mycket präglande tid.

Fiskar växer ur sin osäkerhet och blir lysande personligheter som är medvetna om sin känslighet, som de uppskattar högt. Människor födda i Fiskarnas tecken är inte sällan konstnärer, dansare eller artister. De måste ge uttryck åt alla de känslor som de har inom sig och skapar därigenom ofta underbara ting. Den som vill vinna en fisks hjärta kan bara göra det med mycket känsla. Fiskarna har inget intresse av ytliga relationer.

Upptäck hängsmycket stjärntecknet Fiskarna och månadsstenen för stjärntecknet Fiskarna»

Stjärntecknet Väduren: 21 mars – 20 april (latinskt namn: Aries)

Väduren är det första zodiaktecknet. Dess planet är Mars. Vädurar födda i april har bergkristallen som månadssten. Vädurar ska genom få en skarpare blick för yttervärlden. Dessutom sägs det att bergkristallen har starka helande egenskaper. Vädurar som är födda i mars har den mjölkiga akvamarinen som månadssten.

Stjärntecknet Väduren har eld som element. Den utåtvända väduren har många starka karaktärsegenskaper inom sig som bestämdhet, ihärdighet och handlingskraft. Den som är född i Vädurens tecken finner man ofta i ledande ställning i yrkeslivet. Det självmedvetna stjärntecknet Väduren drar sig nämligen inte för att ta ansvar. Genom sitt direkta sätt kan vädurar ibland komma i kant med sina medmänniskor och är dåliga på att tygla sitt våldsamma humör i konfliktsituationer.

Människor födda i Vädurens tecken är absoluta doer. När de ser något som bör göras är de tvungna att sätta igång. Vädurar har en otrolig uthållighet och når även mål som verkar omöjliga. Därför hyser andra ofta stor respekt för detta stjärntecken.

Titta på hängsmycket Väduren och månadsstenen Väduren »

Stjärntecknet Oxen: 21 april – 20 maj (latinskt namn: Taurus)

Oxen är det andra zodiaktecknet. Dess planet är Venus. Oxar födda i maj har den gröna aventurinen som månadssten. Människor födda i Oxens tecken ska genom den gröna aventurinen uppleva förnyelse och återhämtning. Oxar som är födda i april har bergkristallen som månadssten.

Stjärntecknet Oxen har jord som element. Oxen är till sitt väsen en jordbunden person. Den som har en oxe vid sin sida kan lita på en osviklig partner som hellre går den säkrare vägen än den riskfulla. Det motsvarar helt den gemytliga och tålmodiga karaktären hos människor födda i Oxens tecken. En oxe är ingen äventyrare. Han kan även visa sig intolerant mot mer fritänkande människor. Men det är främmande för oxen att vara elak.

Människor födda i Oxens tecken är helt igenom snälla personer som alltid träffar generösa, varmhjärtade och genomtänkta beslut. Oxen är därför högt uppskattad bland sina vänner och konsulteras gärna som rådgivare i svåra situationer. Människorna i oxens omgivning har förtroende för honom och trivs mycket bra i hans närhet.

Låt dig imponeras av hängsmycket Oxen och månadsstenen Oxen»

Stjärntecknet Tvillingarna: 21 maj – 21 juni (latinskt namn: Gemini)

Tvillingarna är det tredje zodiaktecknet. Dess planet är Merkurius och ametisten är dess månadssten. Tvillingarna ska genom ametisten stärkas i sin förmåga att utveckla fantasi och kreativitet. Tvillingar som är födda i maj har den gröna aventurinen som månadssten.

Stjärntecknet Tvillingarna har luft som element. Med sitt fladdrande och glada väsen är tvillingarna gärna sedda gäster på varje fest. Tack vare sin humoristiska personlighet får de ofta människor i sin omgivning att skratta. De som är födda i Tvillingarnas tecken knyter gärna nya kontakter och är synnerligen öppna och kommunikativa. En tvilling känner man i de flesta fall igen på att den sällan är ensam. Den behöver knappast tid för sig själv.

Tvillingar vill gärna bli omtyckta av sina medmänniskor. Det kan leda till att de ibland inte är så noga med sanningen. Men en tvilling är inte i stånd att vara riktigt elak eller att komma med grova lögner. Det är tvillingen alltför varmhjärtad och vänlig för. Tvillingarna tenderar till en viss tankspriddhet som de emellertid kompenserar med sin godmodiga charm.

Upptäck hängsmycket Tvillingarna och månadsstenen Tvillingarna »

Stjärntecknet Kräftan: 22 juni – 22 juli (latinskt namn: Cancer)

Kräftan är det fjärde zodiaktecknet. Dess planet är månen. Kräftor födda i juli har den röda bambukorallen som månadssten. Den röda bambukorallen ska skydda människor födda i Kräftans tecken mot avundsjuka och oginhet. Kräftor födda i juni har ametisten som månadssten.

Stjärntecknet Kräftan har vatten som element. Kräftan är ett mycket medkännande, känslofullt och omtänksamt stjärntecken. Han är gärna ett känslomässigt stöd åt sina vänner och fascinerar med sitt moderliga väsen. Kräftor har definitivt ett stort hjärta och beslutar sig för det mesta med hjälp av magkänslan och är inte alltid mottagliga för rationella argument. Man finner dem ofta i pedagogiska yrken. De vill göra gott och engagerar sig för sina medmänniskor.

En kräfta skryter inte med sina gärningar och har en blygsam och godmodig natur. Människor födda i Kräftan visar sig också vara särskilt kärleksfulla och ömma i partnerrelationer. För vissa partner kan detta även vara en äkta utmaning eftersom frihetsälskande karaktärer snabbt känner sig inträngda och kontrollerade av kräftor. Men kräftor kan absolut visa sig insiktsfulla. Man behöver bara visa dem lite uppmärksamhet.

Låt dig förtrollas av hängsmycket Kräftan och månadsstenen Kräftan »

Stjärntecknet Lejonet: 23 juli – 23 augusti (latinskt namn: Leo)

Lejonet är det femte zodiaktecknet. Dess planet är solen. Lejon födda i augusti har prasioliten som månadssten. Prasioliten ska ge människor födda i Lejonets tecken välstånd och framgång. Lejon som är födda i juli har den röda bambukorallen som månadssten.

Stjärntecknet Lejonet har eld som element. Lejonet är präglat av sitt heta temperament och sin stolthet. Men han är också en mycket entusiastisk människa. När ett lejon intresserar sig för något, brinner han för saken och befattar sig nästan tvångsmässigt med den. Därför är lejon ofta mycket framgångsrika i sina yrken. De är fulla av verksamhetslust och eftersträvar sina mål med kraft och styrka. Till följd av sitt stora självmedvetande är människor födda i Lejonet ofta företrädda i ledande ställningar.

Lejonet har dock en mycket mjuk och kärleksfull sida. Han är helt och fullt familjemänniska och skulle göra allt för sina kära. Att bli uppskattad av sin familj och sina vänner är mycket viktigt för människor födda i Lejonets tecken. Han vill bli omtyckt och står gärna i medelpunkten. Eftersom han är mycket karismatisk och i de flesta fall har en fantastisk humor låter sig människorna gärna underhållas av lejon och är fascinerade av deras imponerande väsen.

Låt dig imponeras av hängsmycket Lejonet och månadsstenen Lejonet »

Stjärntecknet Jungfrun: 24 augusti – 23 september (latinskt namn: Virgo)

Jungfrun är det sjätte zodiaktecknet. Dess planet är Merkurius. Jungfrur födda i september har lapis lazulin som månadssten. Lapis lazulin ska skänka människor födda i Jungfruns tecken optimism och livsglädje. Jungfrur födda i augusti har prasioliten som månadssten.

Stjärntecknet Jungfrun har jord som element. Jungfrun tar för det mesta itu med saker på ett samvetsgrant och allvarsamt sätt. Hon tar förpliktelser på allvar och vill uppfylla dem så bra som möjligt. Jungfrun tenderar till perfektionism och tycker om ordning. I de flesta fall är jungfrur kloka människor som uppskattar djupsinniga diskussioner högt och tycker om att utbyta tankar med likasinnade.

Människor födda i Jungfruns tecken utmärker sig genom många talanger som de vidareutvecklar under många år. De som är födda i Jungfrun finner man ofta i yrken som kräver en viss uthållighet och noggrannhet. De är mycket uppskattade kollegor och vänner och tack vare deras förnuft frågar man dem ofta om råd vid problem. Jungfrur har klara mål som de eftersträvar med bestämdhet.

Ta en titt på hängsmycket Jungfrun och månadsstenen Jungfrun »

Stjärntecknet Vågen: 24 september – 23 oktober (latinskt namn: Libra)

Vågen är det sjunde zodiaktecknet. Dess planet är Venus. Vågar födda i oktober har rosenkvartsen som månadssten. Rosenkvartsen ska ge människor födda i Vågens tecken en känsla av själslig ro. Dessutom främjar rosenkvartsen romantiken och känslosamheten. Vågar födda i september har lapis lazulin som månadssten.

Stjärntecknet Vågen har luft som element. Vågar kännetecknas liksom sin stjärnbild av harmoni och taktkänsla. De agerar mycket diplomatiskt och förståelsefullt i svåra situationer men pockar alltid på att uppnå en rättvis lösning på konflikter. I princip är de dock människor med ett stort behov av harmoni. Det leder ibland till att de inte tas helt på allvar. Förmågan att göra sig gällande räknas inte till en vågs starka sidor. Människor födda i Vågens tecken passar bra i yrken som kräver särskilt stor fingerspetskänsla. Det kan exempelvis vara jobb på områdena pedagogik och uppfostran.

Vågen utmärker sig genom en naturlig vänlighet. Den egenskapen är medfödd och finns med i varje livssituation. Vågen löper därför risk att utnyttjas av mindre medkännande människor. Träffar vågar de rätta människorna inleder de gärna relationer som varar ett helt liv. I sin vänskapskrets är vågen en mycket uppskattad och gärna sedd personlighet.

Upptäck hängsmycket Vågen och månadsstenen Vågen »

Skorpionen: 24 oktober – 22 november (latinskt namn: Scorpio)

Skorpionen är det åttonde zodiaktecknet. Dess planeter är Pluto och Mars. Skorpioner födda i november har citronkvartsen som månadssten. Citronkvartsen ska stärka människor födda i Skorpionens tecken i deras jordbundenhet och kärlek till naturen. Stenen ska dessutom lätta upp stämningen och ge ro i sinnet. Skorpioner födda i oktober har rosenkvartsen som månadssten.

Stjärntecknet Skorpionen har vatten som element. Skorpioner är i allmänhet mycket uthålliga karaktärer som framför allt finner inre ro vid kroppslig aktivitet. De tenderar till att driva på sig själva ännu mer och är mycket ambitiösa när det gäller att uppnå målen. Därför är de ofta representerade inom högpresterande idrott. Skorpionen uppskattas även högt tack vare sin analytiska begåvning. Man träffar därför ofta på skorpioner inom kriminalistiska eller matematiska yrkesområden.

Skorpioner tenderar till ett egensinnigt beteende. De kan vara mycket envisa och stolta. Samtidigt är människor födda i Skorpionen även trogna och kamratliga vänner. De tycker bara inte om att uppträda på ett anpassat sätt. För en skorpion är en äkta individualist som inte har något problem med att även betraktas som en sådan. Skorpioner motarbetar helt självsäkert livets orättvisor och visar bara ett fåtal utvalda personer sin sårbara sida.

Låt dig imponeras av hängsmycket Skorpionen och månadsstenen Skorpionen »

Skytten: 23 november – 21 december (latinskt namn: Sagittarius)

Skytten är det nionde zodiaktecknet. Dess planet är Jupiter. Skyttar födda i december har dumortieriten som månadssten. Stenen ska ge människor födda i Skytten tillförsikt och mod i svåra tider. Dumortieriten verkar lugnande vid stress och får den som bär den att ta livet lättare. Skyttar som är födda i november har citronkvartsen som månadssten.

Stjärntecknet Skytten har eld som element. Skyttens eldiga temperament åtföljs av en djup äventyrslust. En skytt störtar sig gärna in i det okända och är mycket kontaktvänlig. Men han har också något motsägande inom sig. Människor födda i Skytten är till lika delar utåtvända och inåtvända. De tycker om att vara tillsammans med andra men behöver lika mycket tid för sig för att komma till ro och sortera sig själva. När de har tankat kraft igen är de gärna sedda gäster särskilt vid stora fester.

Skytten betraktas som en fritänkande människa. Samhällskonventioner och normer är något som han tycker är belastande. I stället för att falla in i flockbeteendet går den nyfikne skytten hellre själv till botten med tingen och visar sig vara särskilt intresserad av djupgående filosofi. Men skyttar går ibland för långt och uppfattas inte sällan av andra som påträngande eller hänsynslösa. Men i princip är skyttar mycket vänliga karaktärer som inte tycker om vardagsrutiner och hellre planerar nästa resa.

Upptäck hängsmycket Skytten och månadsstenen Skytten »

Mer information