Priser och betalning

De priser som anges vid tidpunkten för beställningen gäller. Alla priser innehåller lagstadgad moms. Vid leverans i icke-EU-länder beräknas ingen moms. Alla tull- och importavgifter i detta sammanhang betalas av THOMAS SABO.

 

Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa betalningsmetoder efter resultatet av en kreditkontroll.