Garanti & Reparera

Reparationstjänst

Vi hoppas att du är helt igenom nöjd med dina THOMAS SABO-produkter. Skulle en produkt ändå uppvisa ett fel kan du skicka in den till vår egen verkstad för reparation. Du ska redan nu veta att en reparation kan ta ca 4 – 6 veckor från och med att vi har tagit emot beställningen. Om du vill anlita vår reparationstjänst kan du lämna in det defekta smycket hos alla egna THOMAS SABO-butiker (med undantag för THOMAS SABO Outlets) eller skicka in smycket direkt till oss. Om du vill skicka in den defekta varan direkt till oss gör du så här: Fyll i serviceformuläret och notera orsaken till returen och det antal som returneras. Förpacka varan som ska skickas på ett säkert sätt och bifoga serviceformuläret. Bifoga en kopia av inköpskvittot om ett sådant att artikeln inte har inhandlats i vår webbshop. Kvittot gör det möjligt att kontrollera om garantin gäller. Skicka in artikeln i ett frankerat och spårbart paket till följande adress: THOMAS SABO GmbH & Co. KG -Retoure- Silberstraße 1 91207 Lauf / Pegnitz Deutschland Var noga med att spara inlämningskvittot för eventuella frågor. (Vi ansvarar inte för skador, förlust eller stöld under transporten.) Ytterligare viktig information: Defekta THOMAS SABO-smycken som inte omfattas av garantin eller de lagliga rättigheterna vid fel repareras, såvida detta enligt bedömning och uppskattning av THOMAS SABO GmbH & Co. KG är möjligt, mot betalning av kostnaderna. Observera att vi endast kan tillhandahålla reparationstjänsten om produkten kan återställas till sitt ursprungliga och felfria skick, om alla nödvändiga reservdelar för reparationen finns tillgängliga och om inga egna reparationsförsök har utförts på artikeln. Även när det gäller artiklar ur äldre kollektioner finns ett reparationslager av stenar och andra komponenter, men vi kan inte garantera att alla delar kan ersättas. Vi förbehåller oss rätten att byta ut artiklar om en reparation skulle vara orimlig eller inte längre möjlig. Observera att ett byte endast kan göras mot samma artikel. THOMAS SABO har inga fasta priser för reparationer. Du får en offert som inte är bindande och kan då själv avgöra om och i så fall vilka reparationer som ska utföras. Observera att i förekommande fall inte bara reparationen utan även kostnaderna för att skicka tillbaka artikeln till dig ska betalas. Dessa kostnader ska eventuellt även betalas om du inte låter oss utföra reparationen.

Renoveringstjänst

THOMAS SABO erbjuder en exklusiv och kostnadsbelagd tjänst för renovering. Därvid rengörs och poleras smycket intensivt. Renoveringen utförs fackkunnigt i vår egen smyckesverkstad. I de flesta fall ser smycket ut ”som nytt” efter denna tjänst och fortsätter att skapa glädje under lång tid. Vi kan dock inte garantera ett lyckat resultat. Läder- och satängband, läderarmband, knutna pärlhalsband, missfärgade pärlor och djupa repor eller avsevärda skador på silverkomponenter är undantagna från renoveringstjänsten. Om du vill anlita vår renoveringstjänst kan du lämna in smycket till alla egna THOMAS SABO-butiker (med undantag för THOMAS SABO Outlets) eller skicka in smycket direkt till oss. Om du vill skicka in en vara direkt till oss för renovering gör du så här: Fyll i serviceformuläret och notera orsaken till returen och det antal som returneras. Förpacka varan som ska skickas på ett säkert sätt och bifoga serviceformuläret. Skicka in artikeln i ett frankerat och spårbart paket till följande adress: THOMAS SABO GmbH & Co. KG -Retoure- Silberstraße 1 91207 Lauf / Pegnitz Deutschland Var noga med att spara inlämningskvittot för eventuella frågor. (Vi ansvarar inte för skador, förlust eller stöld under transporten om returen inte kan styrkas.) Ytterligare viktig information: Du får gärna en ej bindande offert av oss. Du kan då själv avgöra om och vilken renovering som ska utföras. Observera att i förekommande fall inte bara renoveringen utan även kostnaderna för att skicka tillbaka artikeln till dig ska betalas. Dessa kostnader ska eventuellt även betalas om du inte låter oss utföra renoveringen.

Mina smycken har missfärgats. Vad kan jag göra?

Det är helt normalt att silver missfärgas. Smycket absorberar hudpartiklar, parfym, kosmetika etc. och artikeln oxiderar med tiden även med svavelhalten i luften, vilket är en naturlig reaktion (gäller även för guldsmycken) och inte ett tecken på bristande kvalitet. Observera att smyckena från THOMAS SABO inte är rhodinerade. För att ha glädje av de värdefulla och vackra smyckena så länge som möjligt bör du följa vissa grundregler som du kan läsa om i detalj under rubriken Skötsel av vara smycken. THOMAS SABO erbjuder dessutom sin exklusiva och kostnadsbelagda tjänst för renovering. Därvid rengörs och poleras smycket intensivt. Renoveringen utförs fackkunnigt i vår egen smyckesverkstad. Ytterligare information hittar du under rubriken Renoveringstjänst.

Garanti-information

Vi lämnar två års garanti på smycken och klockor från THOMAS SABO från och med inköpsdagen. Garantin omfattar material- och bearbetningsfel. Förutsättning är att du som konsument har köpt artikeln i en THOMAS SABO-butik eller i THOMAS SABO-webbshopen. Garantigivare är Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstraße 1, 91207 Lauf, Tyskland. Skulle det röra sig om ett garantifall repareras ditt THOMAS SABO-smycke/din THOMAS SABO-klocka kostnadsfritt inom den tvååriga garantin. Garantin omfattar inte osakkunnig användning, främmande reparationer, slarvig behandling, slitage, skador på grund av vanlig användning (t ex repat glas), missbruk eller skador (t ex genom olycksfall). (Se även Reparationstjänst) Om du vill utnyttja vår garanti kan du lämna in smycket hos alla egna THOMAS SABO-butiker eller skicka in smycket direkt till oss. Om du vill skicka in en vara direkt till oss gör du så här: Fyll i serviceformuläret och notera orsaken till returen och det antal som returneras. Förpacka varan som ska skickas på ett säkert sätt och bifoga serviceformuläret. Bifoga en kopia av inköpskvittot om ett sådant finns för det fall att artikeln inte har inhandlats i vår webbshop. Kvittot gör det möjligt att kontrollera om garantin gäller. Skicka in artikeln i ett frankerat och spårbart paket till följande adress: THOMAS SABO GmbH & Co. KG -Retoure- Silberstraße 1 91207 Lauf / Pegnitz Deutschland Var noga med att spara inlämningskvittot för eventuella frågor. (Vi ansvarar inte för skador, förlust eller stöld under transporten om returen inte kan styrkas.) Ytterligare viktig information: Skulle en reparation inte vara möjlig eller om den skulle vara orimlig byter vi utan kostnad ut artikeln mot en likvärdig. Slitagedelar som armband, läder- eller satängband och byte av batterier omfattas inte av garantin. Garantin för klockor gäller endast under den förutsättningen att batterier som har godkänts av THOMAS SABO används. Din klocka har ett kvartsurverk. Observera de speciella skötselråd för smycken och klockor från THOMAS SABO som lämnas under rubriken Produktinformation. Observera att garantin upphör att gälla för artiklar som inte har graverats av oss utan någon annanstans. Oberoende av den garanti som lämnas av Thomas Sabo GmbH & Co. KG gäller dina lagstadgade rättigheter vid fel. Dessa begränsas inte av denna garanti.

Ingen garanti vid förlust eller stöld

Vi ber om förståelse för att garantin inte gäller för förlorade eller stulna artiklar – återbetalning av köpeskillingen eller ersättning vid förlust är inte heller möjlig. Garantin gäller inte heller om du inte har någon del kvar av den skadade artikeln (t ex: armbandet har gått sönder och alla delarna har förlorats; berlocken har gått av och både berlock och karbinhake är försvunna). I dessa fall har vi tyvärr ingen möjlighet längre att fastställa om ett materialfel föreligger eller om skadeorsaken var eget vållande. Vi ber därför om din förståelse.

Hjälp-kategorier

Kontakta oss